Domain Vina.com Đang Được Bán! Bạn Có Muốn Mua Vina.com?

Tôi vừa quyết định bán domain Vina.com (Tôi mua năm 1996), domain này thể hiện tất cả những thứ bạn có thể nghĩ được khi nói đến Việt Nam. 

Domain thương hiệu này có thể dùng cho bất kỳ 1 công ty/tập đoàn nào tại Việt Nam. Tất nhiên, chỉ 1 công ty/tập đoàn xứng đáng nhất với nó. 

Những công ty và tập đoàn sẽ muốn mua lại domain này bao gồm:

1. Vinaphone
2. Vinamilk
3. VinaPimex (Vietnam Paper Corporation)
4. Vinataba
5. Vietnam Airlines
6. Vinafood2 (Vietnam southern food corporation)
7. VinaPco (Vietnam Air Petrol Co.)
8. Vinaconex (Vietnam construction and Import export corporation)
9. VinaApco (Vietnam Apatile Company)
10. Vinaincon (Vietnam industrial construction corporation)
11. VinaTea (Vietnam National Tea Corporation)
12. VinaLines (Vietnam National shipping lines)
13. Vinatex (Vietnam National Textile and Garment Corporation)
14. Vinacomin (Mining)
15. Vinacafe 
16. Vinare (Vietnam National Reinsurance Corporation)
17. Vinavico Group (Underground Works Construction Joint Stock Company)
18. VinaCapital
19. Và hàng trăm nhà máy công nghiệp tại Việt Nam có tên bắt đầu với Vina. 

* Domain 4 ký tự đã hiếm, và hiếm hơn cho 1 domain đầy ý nghĩa và dễ nhớ như vina.com

Giá bán: (like để xem giá)

 Liên hệ: michelle@vina.com
__________________
English: Vina.com is Available! Do you want to acquire Vina.com?

I have decided to sell my domain Vina.com (Which I bought in 1996) , which represents anything you could think of about Vietnam. 

Extremely Brand-able domain for anything business that resides in Vietnam. Sure enough, this domain is solely for the company/corporation deserves the best! Companies/Corporations should be interested in acquiring this domain including:

1. Vinaphone
2. Vinamilk
3. VinaPimex (Vietnam Paper Corporation)
4. Vinataba
5. Vietnam Airlines
6. Vinafood2 (Vietnam southern food corporation)
7. VinaPco (Vietnam Air Petrol Co.)
8. Vinaconex (Vietnam construction and Import export corporation)
9. VinaApco (Vietnam Apatile Company)
10. Vinaincon (Vietnam industrial construction corporation)
11. VinaTea (Vietnam National Tea Corporation)
12. VinaLines (Vietnam National shipping lines)
13. Vinatex (Vietnam National Textile and Garment Corporation)
14. Vinacomin (Mining)
15. Vinacafe 
16. Vinare (Vietnam National Reinsurance Corporation)
17. Vinavico Group (Underground Works Construction Joint Stock Company)
18. VinaCapital
19. Hundreds of industrial companies in Vietnam

There are very few 4 letter.com domain names and even fewer that are as easy to remember as Vina.com Price: (like to see price)

Contact me at: michelle@vina.com Or Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>